Cec 214 Akademik Baar覺 ve Yaam Becerileri

Öretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem ökdem

Bu dersin amac覺 örencilerin akademik baar覺lar覺n覺 art覺rmak ve problem çözme, karar verme, iletiim, empati, kiileraras覺 ilikiler, eletirel düünme, yarat覺c覺 düünme gibi yaam becerilerini kazand覺makt覺r.